Dziś: niedziela, 19 maja 2024r. Więcej

Dziennik internetowy Racławic Śląskich wpisany do rejestru czasopism. Dostarczamy Wam sprawdzonych i ciekawych informacji już od 2005 roku.

Najważniejsze


Bądźmy w kontakcie

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP Racławice Śl.

W ubiegłą sobotę, dnia 16 marca o godz. 18:00 w Domu Ludowym, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy podsumowali ubiegły rok. Uczestniczyło w nim łącznie 70 osób.

Otwarcia zebranie i powitania gości dokonał Prezes OSP dh Szymon Adamów.

Wśród zaproszonych i przybyłych na zebranie należy wymienić:

  • Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głogówku a jednocześnie burmistrza dr Piotra Bujaka,
  • Radnego Rady Powiatu Pana Kazimierza Bodaszewskiego,
  • Sołtysa Racławic Śląskich Wiolettę Pałys,
  • Proboszcza ks. Krzysztofa Cieślaka.
  • Delegację SDH Osoblaha z Rep. Czeskiej.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został wiceprezes dh Mateusz Pilipczuk oraz protokolanta, którym został sekretarz dh Jakub Szkwarek. Ukonstytuowały się także cztery komisje: uchwał i wniosków, mandatowa, skrutacyjna a także statutowa. Walne zebranie jednogłośnie przyjęło porządek zebrania, następnie przystąpiono do odczytania sprawozdań:

  • z działalności OSP - odczytał dh Szymon Adamów,
  • z działalności MDP - odczytał dowódca MDP dh Konrad Bracki,
  • finansowe - w zastępstwie za skarbnika odczytał dh Mateusz Pilipczuk,
  • komisji rewizyjnej - odczytał przewodniczący komisji dh Fabian Fuks,

Następnym punktem było udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Przystąpiono do przedstawienia planu działalności i planu finansowego na rok 2024.

Jednym z najważniejszych punktów było omówienie projektu nowego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej, który przedstawił i rozwiał wszelkie wątpliwości dh Szymon Adamów. Kolejnym punktem była dyskusja. W dyskusji głos zabrały 3 osoby. Całość odbyła się w miłej i przyjemnej atmosferze. Walne zebranie jednogłośnie przyjęło projekt zmiany statutu, który zostanie znowelizowany po 23 latach!

Po przyjęciu wszystkich wniosków i uchwał do realizacji burmistrz Głogówka oraz sołtys Racławic Śl. wygłosili okolicznościowe przemówienia. Premierowo burmistrz Piotr Bujak ogłosił o pozyskaniu przez racławickich strażaków nowego sprzętu hydraulicznego, o którym napiszemy niebawem. Bieżącą działalność naszych druhów mogą Państwo obserwować za pośrednictwem strony facebookowej.

Obraz: sprawozdanieosp24zebranie1.jpg
Obraz: sprawozdanieosp24zebranie2.jpg

Powrót do listy

Teksty na podobny temat
OSP Straż

Dzień Strażaka w Racławicach Śląskich

W ostatnią niedzielę 5 maja nasi strażacy obchodzili lokalne święto, po raz 77 w swojej historii.


Przekazanie narzędzi

Przekazanie narzędzi hydraulicznych

Czwartek 21 marca 2024 roku będzie kojarzony w historii naszych strażaków nie jako pierwszy dzień wiosny, a jako wielkie wydarzenie.


Wóz Bojowy

Rok temu zawitał do nas nowy wóz bojowy

Minął dokładnie rok od powitania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, albowiem 10 marca 2023 roku o godz. 18:00 byliśmy świadkami historycznego wydarzenia.


Zebranie

59 tysięcy podzielone na wiele zadań

W poniedziałek 25.09 odbyło się Zebranie wiejskie, podczas którego omówiono sprawy bieżące sołectwa oraz głosowano nad zadaniami do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.


Zebranie

Będzie dzielenie kasy na 2024 rok

W najbliższy poniedziałek 25 września odbędzie się Zebranie wiejskie, podczas którego zostaną rozdysponowane środki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.


Festyn

Strażacy nie szczędzili wody w ten upalny dzień

W miniony weekend zorganizowano festyn strażacki. Świętowano jubileusz 20-lecia współpracy polsko-czeskiej.


Powrót do listy

Raclawice.NET

Raclawice.NET