Dziś: wtorek, 18 czerwca 2024r. Więcej

Dziennik internetowy Racławic Śląskich wpisany do rejestru czasopism. Dostarczamy Wam sprawdzonych i ciekawych informacji już od 2005 roku.

Najważniejsze


Bądźmy w kontakcie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Sanktuarium Matki Boskiej Buszczeckiej w Racławicach Śląskich

Parafialny kościół to najładniejszy budynek w Racławicach Śląskich położony na tak zwanym Szkolnym Wzgórzu w samym centrum miejscowości. Wnętrze kościoła jak i jego elewacja została kilka lat temu całkowicie odnowiona. Wewnątrz świątyni znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Buszczeckiej przywieziony w 1945 roku z Kresów Wschodnich.

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z XIV wieku, a obecny wygląd kościół uzyskał pod koniec XVIII wieku.

Obraz: kosciol_parafialny.jpg

Kościół parafialny widziany od strony południowej

W racławickim kościele parafialnym znajdują się dwa łaskami słynące obrazy: obraz Matki Boskiej Buszczeckiej przywieziony ze wsi Buszcze znajdującej się na Kresach Wschodnich po II wojnie światowej oraz Obraz Matki Boskiej Racławickiej znajdujący się od niepamiętnych czasów w Racławicach.

Obraz: oltarz_glowny.jpg

Fragment ołtarza głównego

Racławicki kościół parafialny położony jest w centrum miejscowości na szczycie tak zwanego Szkolnego Wzgórza. To okazały, wspaniały budynek dominujący nad całą miejscowością, widoczny z odległości kilku kilometrów.

Pierwsza wzmianka o racławickim kościele pochodzi z roku 1371. Notatkę poświadczającą istnienie kościoła spisał ówczesny proboszcz parafii Johannes. Pierwotnie kościół poświęcony był Św. Katarzynie i Św. Barbarze. Obrazy tych świętych można dziś zobaczyć w Kaplicy Matki Boskiej Buszczeckiej.

Za najpiękniejszą ozdobę kronika parafialna w 1697 roku wspomina cudowny obraz Zbawionej Dziewicy z Dzieciątkiem Jezus nazywany także Maryją Pocieszycielką. Nikt z ówczesnych mieszkańców nie pamiętał ani wieku obrazu, ani autora, który go namalował. Obraz ten dziś zwany Matka Boska Racławicka od niepamiętnych czasów wisiał i wisi przy głównym ołtarzu. Podczas wojny trzydziestoletniej Szwedzi wtargnęli do kościoła z zamiarem skradzenia obrazu. Kronika historii Racławic podaje, że dzięki gorliwości katolików i opatrzności Bożej obraz został uratowany. Na obrazie Matka Boska trzyma dzieciątko Jezus na lewej ręce. Dzieciątko prawą ręką obejmuje szyję matki, a lewą ręką podaje kiść winogrona. Maria ubrana jest w czerwoną szatę i obsypany gwiazdami niebieski płaszcz.

Od początku XVIII wieku rozpoczęła się publiczna adoracja obrazu. Do Racławic przybywały tłumy pielgrzymów w licznych procesjach. Wielu z pielgrzymów przynosiło ze sobą drogocenne wota w podzięce za otrzymane za sprawą Matki Bożej łaski. Kult tak się nasilał, że ówczesny proboszcz parafii ks. Scharke w 1758 roku podjął odważną decyzję o przebudowie kościoła. Po poświęceniu rozbudowanego kościoła i po całym dniu pielgrzymowania w nocy zawaliło się sklepienie i dach świątyni. Nietknięty pozostał tylko ołtarz głównym z obrazem Matki Bożej. Natychmiast powstały plany budowy nowej świątyni jednak z braku pieniędzy mieszkańcy Racławic przez kilkadziesiąt lat korzystali z małego tymczasowego kościółka. Kult pielgrzymowania wygasł w tym czasie. Fundusze na budowę nowego kościoła gromadzone były latami. Sprzedano między innymi ogrom zgromadzonych skarbów kościelnych. W zbieraniu środków pieniężnych pomogły także okoliczne prowincje.

Obraz: obraz_mb_buszczecka.jpg

Obraz Matki Boskiej Buszczeckiej

Dopiero w roku 1787 ruszyły prace budowlane i po dwóch latach 8 grudnia 1789 roku nowy budynek został uroczyście poświęcony. Poświęcenia dokonał prałat Franz Richter z Oberglogau (Głogówka). Projekt nowego kościoła przygotował architekt Michal Clement z Krnova. Wieża kościoła została dobudowana w 1805 roku. Kronika podaje, że miała szpic w kształtce hełmu spoczywający na 4 zielonych kolumnach.

Bardzo ciekawe wydarzenie miało miejsce 14 lutego 1846 roku. W czasie burzy śnieżnej o godzinie 2 popołudniu piorun trafił w wieżę kościoła. Jej drewniane wnętrze szybko padło ofiarą płomieni, dzwony spadły i częściowo się roztopiły. W 1847 roku wieża otrzymała szpic w kształcie piramidy oraz nowe dzwony. Później w 1858 roku na wieży kościoła zawisł zegar - nie ma dziś już po nim śladu.

Obraz: kosciol_zgory.jpg

Kościół widoczny z lotu ptaka

Pierwszym po II wojnie światowej polskim proboszczem w racławickiej parafii był ks. Filip Zając. Wraz z księdzem Zającem do Racławic przybyli repatrianci ze wschodu. Przywieźli ze sobą obraz Matki Boskiej Buszczeckiej. Obraz przed wojną czczony był w miejscowości Buszcze (dziś znajdującej się na terytorium Ukrainy).

Obraz Matki boskiej Buszczeckiej zwany także obrazem Matki Boskiej Wniebowziętej po wojnie umieszczono w lewej nawie kościoła, w dawnej kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następca ks. Zająca, ks. Zygmunt Mikluszka postarał się o zmianę tytułu kościoła na wezwanie: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (takie wezwanie miał kościół w Buszczu). Od tego czasu (również wzorem Buszcza) odpust parafialny obchodzony jest 15 sierpnia. Ks. Jan Plichta jako pierwszy w dzień odpustu o godzinie 15.00 zaczął odprawiać Msze św. w intencji żyjących i zmarłych parafian pochodzących z Buszcza i okolic.

Proboszcz Plichta z pomocą otrzymaną od dawnych mieszkańców Buszcza przebudował ołtarz MB Buszczeckiej na wzór ołtarzu z Buszcza. Jako zasłonę dla obrazu MB Buszczeckiej została użyta kopia innego obrazu, który także po wojnie trafił do Racławic. Był to obraz Zwiastowania NMP. Nowy ołtarz został poświęcony 15 sierpnia 1974 roku. Do dziś na największą parafialną uroczystość do Racławic przybywają dawni mieszkańcy z okolic Buszcza i ich potomkowie. Tradycyjnie o godzinie 15.00 przez obrazem MB Buszczekiej odprawiana jest specjalna Msza św.

15 sierpnia 1996 roku, w 50 rocznicę pobytu w racławickim kościele łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej, miała miejsce szczególna uroczystość odpustowa. Obraz MB Buszczeckiej został wystawiony na specjalnie przygotowanym tronie. Honorowy gość uroczystości bp Jan Kopiec, który przewodniczył sumie odpustowej, poświęcił tablicę pamiątkową poświęconą ks. Filipowi Zającowi i zmarłym oraz pomordowanym parafianom z parafii Buszcze. Odsłonięcia tablicy dokonała najstarsza parafianka wsi pochodząca z Buszcza p. Rozalia Janków.

Obraz: hor.jpg

Widok na organy

Dzięki księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nosolowi w roku jubileuszowym 2000 racławicki kościół parafialny na czas roku jubileuszowego został podniesiony do godności sanktuarium. Świadczy o tym specjalna tablica pamiątkowa powieszona tuż przy bocznym wejściu do świątyni.

Poprzez zaangażowanie obecnego proboszcza racławickiej parafii ks. Grzegorza Turczyna i przy ogromnym wsparciu parafian wnętrze racławickiego kościoła jak i jego zewnętrzna elewacja zostały całkowicie odnowione i odrestaurowane. Za sprawą racławickiej grupy Odnowa Wsi na placu otaczającym kościół przygotowano nowoczesne oświetlenie.

Wiosną 2008 roku tuż przy kościele rozpoczęła się budowa domu przedpogrzebowego. Fundamenty wylano we wtorek 25 marca 2008 roku, po świętach Wielkanocy. Mimo problemów i trudności administracyjnych udało się tę budowę doprowadzić do szczęśliwego końca.

W pobliżu kościoła znajduje się Dom Zakonny Sióstr Elżbietanek. W Racławicach Śląskich stale pracują trzy siostry zakonne. Pomagają przy kościele i w szkole.

Serdecznie zapraszamy także wszystkich zainteresowanych na pielgrzymkę do naszego Sanktuarium.

Stanisław Stadnicki
Autor tekstu

Stanisław Stadnicki

Jestem Redaktorem naczelnym i założycielem serwisu Raclawice.NET. Autorem ponad 4 tys. artykułów na tej stronie. Możesz skontaktować się ze mną pisząc na adres: lub odwiedzając moją stronę domową stadnicki.pl.

Powrót do listy

Raclawice.NET

Raclawice.NET