Dziś: wtorek, 23 lipca 2024r. Więcej

Dziennik internetowy Racławic Śląskich wpisany do rejestru czasopism. Dostarczamy Wam sprawdzonych i ciekawych informacji już od 2005 roku.

Najważniejsze


Bądźmy w kontakcie

Poprzedni proboszczowie Racławic Śląskich

Pełna lista wszystkich kapłanów, którzy pracowali w parafii Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich.

Poprzednicy

Administrator: ks. Grzegorz Głogowski

Administrator ks. Grzegorz Głogowski

Ks. Grzegorz podczas poświęcenia nowego wozu bojowego zakupionego dla OSP Racławice Śląskie. Lato 2023 r.

Ks. Grzegorz Głogowski został wyświęcony 2 czerwca 2001 roku.

Pracował wcześniej jako wikariusz w parafiach: Gogolin (Najświętszego Serca Pana Jezusa), Racibórz (św. Mikołaja), Kietrz (św. Tomasza Apostoła). Latem 2010 roku wyjechał do pracy w katolickiej parafii w Szwajcarii. Wcześniej pracował m.in. w Wielkiej Brytanii. Z dniem 1 lutego 2023 biskup opolski mianował go administratorem parafii Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich.

Ks. Grzegorz z dniem 23.08.2023 r. zakończył pracę w racławickiej parafii i zgodnie z dekretem ks. biskupa diecezjalnego został mianowany proboszczem parafii Św. Michała Archanioła w Kotórzu Wielkim.


Poprzedni proboszcz ks. Grzegorz Turczyn

Proboszcz ks. Turczyn w czasie sprawowania Eucharystii.
Proboszcz ks. Turczyn w czasie sprawowania Eucharystii.

Proboszcz ks. Turczyn w czasie sprawowania Eucharystii.

Ks. Turczyn pochodził z Bytomia i święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku.

Dekretem biskupa został dnia 28 sierpnia 1985 roku skierowany do pracy jako wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Posługę pełnił tam do dnia 27 sierpnia 1988 roku kiedy to został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Raciborzu. 27 sierpnia 1993 roku został proboszczem w parafii św. Jakuba Apostoła w miejscowości Skorogoszcz.

31 lipca 1997 roku rozpoczął pracę jako proboszcz w liczącej około 1400 wiernych parafii Racławice Śląskie. Na urzędzie proboszcza pracował przez ponad 25 lat, do nagłej śmierci w dniu 31.12.2022 r.

W czasie swojej duszpasterskiej pracy w Racławicach Śląskich ks. Turczyn był inicjatorem wielu przedsięwzięć. Pod koniec lat 90-tych odnowiono wnętrze racławickiej świątyni, a później elewację zewnętrzną. W 2008 roku rozpoczęła się budowa kaplicy przedpogrzebowej. W tym okresie wymieniono również drzwi do kościoła. Wszystko to było możliwe dzięki wzorowej współpracy proboszcza i racławickich parafian.

Ks. Turczyn był cenionym i szanowanym proboszczem. Wierni chwalili go za przepiękne kazania. Mówili, że homilie wygłaszane przez proboszcza są jak idealny toast: krótkie, ale niezwykle treściwe.

Jego chyba najsłynniejszym cytatem głoszony do wiernych przez ks. Turczyna są słowa św. Augustyna, który mówił: Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu!

Życie i duszpasterstwo ks. Grzegorza zostało opisane w książce pt. "Nie możemy zapomnieć". Książka dostępna jest w naszym sklepie internetowym.

Poczet proboszczów parafii Racławice Śląskie po II wojnie światowej

 1. Ks. Filip Zając, proboszcz w latach 1945 – 17.08.1951
 2. Ks. Zygmunt Mikluszka, proboszcz w latach 1952 – 20.05.1968
 3. Ks. Józef Bałabuch, proboszcz w latach 15.05.1968 – 02.1969
 4. Ks. Jan Plichta, proboszcz w latach 20.06.1969 – 23.02.1976
 5. Ks. Mieczysław Kleszczyński, proboszcz w latach 23.02.1976 – 08.1989
 6. Ks. Jerzy Trinczek, wikariusz 09.1985 – 07.1989
 7. Ks. Kazimierz Świstek, proboszcz w latach 31.07.1989 – 07.1997
 8. Ks. Grzegorz Turczyn, proboszcz w latach 31.07.1997 - 31.12.2022 (do śmierci, pracował ponad 25 lat, 9284 dni, najdłużej pracujący w parafii polski ksiądz katolicki)
 9. Ks. Grzegorz Głogowski, administrator 1.02.2023 - 23.08.2023
 10. Ks. Krzysztof Cieślak, proboszcz 24.08.2023 - nadal

Przez pięć dni ks. Mikluszka i Bałabuch pracowali razem. Ks. Trińczek pracował jako wikary i pomagał choremu ks. Kleczyńskiemu. W 2023 roku ks. Trińczek przeszedł na emeryturę. Przez ponad 20 lat był on proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Polskiej Cerekwii.

Poczet proboszczów parafii Racławice Śląskie przed II wojną światową

 1. Pleban Johannes, 1371
 2. Ks. Wawrzyniec, 1410
 3. Ks. Jan Ignacy Fridel, proboszcz w latach 1656-1661
 4. Ks. Jan Bartłomiej Maliska, proboszcz w latach 1661-1688
 5. Ks. Mateusz Ferdynad Furmann, proboszcz w latach 1681-1701
 6. Ks. Jan Meissner, proboszcz w latach 1701-1714
 7. Ks. Franciszek Leischner, proboszcz w latach 1714-1728
 8. Ks. Antoni Rau, proboszcz w latach 1728-1742
 9. Ks. Antoni Scharke, proboszcz w latach 1742-1765
 10. Ks. Ignacy Seichter, administrator w latach 1765-1765
 11. Ks. Antoni Haucke, proboszcz w latach 1765-1777
 12. Ks. Franciszek Ksawery Ulrich, proboszcz w latach 1777-1781
 13. Ks. Franciszek Willmann, proboszcz w latach 1781-1810
 14. Ks. Franciszek Raabe, proboszcz w latach 1810-1828
 15. Ks. Józef Kaysing, proboszcz w latach 1828-1847
 16. Ks. Karol Spöttel, proboszcz w latach 1847-1862
 17. Ks. Feicke 26), proboszcz w latach 1862-1869
 18. Ks. Emil Reppien, proboszcz w latach 1869-1871
 19. Ks. Karol Hauschke, proboszcz w latach 1871-1885
 20. Ks. dr teologii Karol Stern, pomocnik do roku 1875
 21. Ks. Antoni Weiss, proboszcz w latach 1885-1896
 22. Ks. Augustyn Toepler, proboszcz w latach 1897-1919
 23. Ks. Józef Christian administrator w 1919 roku
 24. Ks. Józef Schubert, proboszcz w latach 1919-1937 później na emeryturze w Racławicach jako pomocnik
 25. Ks. Edward Scholz, proboszcz w latach 1937-1946

Raclawice.NET

Raclawice.NET