Dziś: wtorek, 18 czerwca 2024r. Więcej

Dziennik internetowy Racławic Śląskich wpisany do rejestru czasopism. Dostarczamy Wam sprawdzonych i ciekawych informacji już od 2005 roku.

Najważniejsze


Bądźmy w kontakcie

Sołtys i władze sołectwa Racławice Śląskie

Sołtys stoi na czele sołectwa i reprezentuje swoich mieszkańców. Ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej. Do jego obowiązków należy pobór podatku rolnego (oraz innych podatków wymaganych prawem). Do najważniejszych zadań sołtysa należy systematyczne zwoływanie zebrań wiejskich (zebrań, w których uczestniczą mieszkańcy). Do najważniejszych zebrań należy to, podczas którego decyduje się o wykorzystaniu funduszu sołeckiego.

We wtorek 10 stycznia 2023 r. przeprowadzono zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym został wybrany sołtys wsi i rada sołecka.

Sołtysem na nową kadencję 2023-2027 została wybrana Pani Wioletta Pałys, która sprawowała tę funkcję także w poprzedniej kadencji.

Następnie zgłaszano kandydatów do rady sołeckiej i przeprowadzono głosowanie. Do rady weszli:

  • Pani Joanna Kogut
  • Pan Fabian Fuks
  • Pani Barbara Iwaszkiewicz
  • Pan Aleksander Reiwer
  • Pan Andrzej Wilisowski
  • Pan Jarosław Raczkowski
Obraz: soltysvpalys1.jpg

Sołtys Racławic Pani Wioletta Pałys wraz z burmistrzem Głogówka Panem Piotrem Bujakiem

Obraz: soltysvpalys2.jpg

Częściowy skład Rady Sołeckiej wraz z burmistrzem Głogówka Panem Piotrem Bujakiem

Osoby pracujące jako sołtys w poprzednich kadencjach

Wcześniej rolę sołtysa pełnili: Ryszard Guzowski (1 kadencja: 2015-2019), Wiesław Wesołowski (1 kadencja: 2011-2015), Tadeusz Wrona (8 lat, 2 kadencje: 2003-2007, 2007-2011) oraz Maria Stadnicka (12 lat, 3 kadencje: 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003).

Raclawice.NET

Raclawice.NET