Dziś: wtorek, 18 czerwca 2024r. Więcej

Dziennik internetowy Racławic Śląskich wpisany do rejestru czasopism. Dostarczamy Wam sprawdzonych i ciekawych informacji już od 2005 roku.

Najważniejsze


Bądźmy w kontakcie

Polityka prywatności

W tym miejscu publikujemy dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików w cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem Serwisu http://raclawice.net.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 1. Stanisław Stadnicki - WebInspiracje Agencja Interaktywna
  Zwycięstwa 85
  48-250 Racławice Śląskie
  NIP: 755 18 82 376

 

2: Jakie informacje na Twój temat może posiadać Serwis?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres wykonywania działalności gospodarczej,
 4. numer NIP,
 5. adres e-mail,
 6. numer telefonu,
 7. dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 8. adres IP,
 9. aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera,
 10. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

3: Skąd nasz Serwis ma Twoje dane?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 1. rejestrujesz konto użytkownika, (w 2023 roku wyłączone mechanizm kont, materiały strony przegląda się bez konieczności logowania)
 2. składasz zamówienie w sklepie,
 3. przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy,
 4. zapisujesz się do newslettera,
 5. kontaktujesz się z nami.

Jeżeli nie podasz swoich danych, nie skontaktujesz się, nie założysz konta itp. to korzystasz z Serwisu anonimowo. Na podstawie danych, które automatycznie wysyła Twoja przeglądarka nie można Ciebie zidentyfikować jako konkretnej osoby! (patrz sekcja logi).

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 1. mechanizm sklepu i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP,
 2. mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,

4 Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.

5: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 1. rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 8. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 9. marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 10. analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Konto użytkownika – szczegóły

W 2023 roku całkowicie usunęliśmy moduł kont. Treści strony przegląda się bez konieczności logowania się i rejestrcji. Nie są gromadzone i przetwarzane na stronie Rclawice.NET dane osobowe za pomocą mechanizmu kont czytelników.

Zamówienia, reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

Wszystkie zasady dotyczące przechowywania informacji o Twoich zamówieniach, reklamacjach itp. Określa Polityka Prywatności naszego Sklepu.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

  1. hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze oraz dostarcza oprogramowanie naszego sklepu
  2. dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Twoje dane osobowe,
  3. dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
  4. dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
  5. dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
  6. biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
  7. firmy kurierskie, które przetwarzają Twoje dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci zamówienia,
  8. kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
  9. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
  10. pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

 

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

7: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

8: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres  e-mail: . Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

9: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasz Serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, ale robimy to w dosłownie minimalnym stopniu. Tylko dla zapewniania poprawnego wyświetlania strony w Twoim urządzeniu.

Szczegółówo o plilach cookies piszemy w tej zakładce.

10: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 1. ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 2. wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
 3. dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 4. tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 5. ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com

11: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest sklep i serwis Raclawice.NET. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Raclawice.NET

Raclawice.NET