Dziś: wtorek, 23 lipca 2024r. Więcej

Dziennik internetowy Racławic Śląskich wpisany do rejestru czasopism. Dostarczamy Wam sprawdzonych i ciekawych informacji już od 2005 roku.

Najważniejsze


Bądźmy w kontakcie

Mosty i wiadukty nieznane z nazwy

Okolice Racławic Śląskich to teren przedgórza sudeckiego i płaskowyżu głubczyckiego z licznymi mniejszymi wzniesieniami. Nic więc dziwnego, że podczas budowy szlaków komunikacyjnych w okolicy powstało wiele unikalnych obiektów inżynieryjnych, głównie mostów i wiaduktów Dla wielu osób most, to po prostu most. Każdy racławicki most ma jednak swoją unikalną nazwę i ciekawą historię budowy.

Złodziejski most

Zwany także "mostem do pastwisk" (Die Viehenweiden brücke). Most o stalowej konstrukcji wspierany dwoma małymi filarami wybudowano dla ułatwienia dojścia do dawnych pastwisk znajdujących się za rzeką Osobłogą. Nazwa "most złodziejski" wzięła się z faktu, że w raz jego wybudowaniem otwarła się droga do ówczesnych Rasselwitz wszelakiego rodzaju złodziejom i rabusiom. Wcześniej, aby od południa dostać się do wsi, należało pokonać głęboką rzekę.

Obraz: zlodziejski_most.jpg

Złodziejski most

Do mostu złodziejskiego dochodzi się z ulicy Kolonialnej. Za mostem od strony południowej znajduje się rozwidlenie dróg polnych. Idąc w prawo dojdziemy do Młyna górnego, idąc w lewo trafimy do mostu kolejowego.

Mosty złodziejski ma długość 21 metrów i szerokość 4 metrów. Poręcze mostu mają dokładnie 1 metr wysokości. Most podtrzymują dwa stalowe filary o betonowej podstawie oddalone od siebie o 9 metrów.

Latem w pobliżu mostu złodziejskiego z pewnością trafimy na kilku wędkarzy.

Obraz: mostzoledziejski.jpg

Most złodziejski z lotu ptaka

Czarny most

Most znajduje się na 101 kilometrze linii kolejowej Katowice-Legnica. Przez most przebiega jedyna droga prowadząca do Szwedzkiego Słupa. Obiekt wybudowano w czasie budowy linii kolejowej Prudnik-Racławice-Głubczyce. Początkowo była to konstrukcja drewniana, którą z czasem zastąpił betonowy most. Prawdopodobnie od czarnego drewna użytego do budowy starej konstrukcji wzięła się nazwa wiaduktu.

Obraz: czarny_most.jpg

Czarny most

Most znajduje się około 4 kilometry w linii prostej na zachód od dworca kolejowego. W pobliżu mostu kolej zbliża się na około 100 metrów do granicy z Republiką Czeską. Jest to położony najbliżej granicy państwowej fragment całej kolejowej Magistrali Podsudeckiej.

Podobne, ale trochę mniejsze mosty, znajdują się również na linii kolejowej Racławice Śląskie - Głubczyce - Racibórz, głównie w okolicach, gdzie kolej zbliża się do głubczyckiego lasku "Marysieńka".

Czarny most ma długość około 21 metrów. Filary oddalone są od siebie o 9 metrów. Most wyposażony jest w betonowe barierki o wysokości 1 metra. Na szczycie mostu znajduje się droga polna o szerokości 4 metrów. Droga ta stanowi granicę dzielącą gminę Głogówek, do której przynależy miejscowość Racławice Śląskie, od gminy Lubrza.

Czarny Most to nazwa zaczerpnięta z kronik - fachowo powinno się mówić, iż jest to wiadukt drogowy nad torami linii kolejowej.

Obraz: czarnymostlotptaka.jpg

Czarny most z lotu ptaka

Wysoki wiadukt kolejowy

Wysoko usytuowany wiadukt kolejowy na trasie kolejowej Racławice Śląskie - Głubczyce nad drogą wojewódzką. W tym miejscu stykają się granice trzech ulic: Zwycięstwa, Prudnickiej, Kopernika. Kronika Racławic podaje, że w miejscu budowy mostu znajdował się dawniej placyk zwany cebulowym targiem (pochodzenia nazwy nieznane). Przypuszczalnie było to lokalne targowisko.

Obraz: wielki_wiadukt.jpg

Wysoki wiadukt kolejowy

Wiadukt ma długość 15 metrów i szerokość pomiędzy barierkami ponad 5 metrów. Same barierki mają 1 metr wysokości. Wysokość mostu licząc od drogi szacowana jest na około 8 metrów. Przęsło usytuowane jest na kamiennym murze. Konstrukcja była od razu zbudowana pod ułożenie dwóch torów do Głubczyc. Plany rozbudowy kolei na tej trasie zmieniły się na początku XX wieku i drugiego toru nigdy nie ułożono.

Od momentu likwidacji połączenia kolejowego z Racławic Śląskich do Raciborza obiekt odchodził w zapomnienie i bardzo szybko ulegał degradacji. W 2011 roku został częściowo wyremontowany. Wzmocniono głównie boczne kamienne podpory.

Wielki most drogowy

Most na rzece Osobłodze przy wyjeździe z Racławic w kierunku Głubczyc. Do roku 1922 była to konstrukcja drewniana. W miejsce starzejącego się obiektu powstał nowy betonowy most łukowy (jako tak zwany pomnik ówczesnej inflacji).

Obraz: wielki_most.jpg

Stary i nie istniejący już Wieki most drogowy

Most miał długość ponad 26 metrów. Szerokość przechodzącej przez most jezdni wynosi 5 metrów. Most z obu stron posiadał barierki o wysokości 1 metra. Wzdłuż każdej z barierek rozciągał się chodnik o szerokości 1 metra. Całkowita szerokość mostu wliczając jezdnię oraz chodniki wynosiła 7 metrów i 40 centymetrów. W północno-zachodniej części mostu od strony rzeki znajdowało się 14 nierównych schodków prowadzących pod most.

W 2018 roku przeprowadzono remont ul. Głubczyckiej. Stary wielki most drogowy został zburzony. W jego miejsce powstał Nowy wielki most drogowy. Parametry nowego mostu to: całkowita szerokość 13,80 m., całkowita długość 47,48 m.

Obraz: nowymostdrogowy.jpg

Nowy wielki most drogowy

Most do młyna

Drewniano-stalowy most wątłej konstrukcji, przez który przebiega droga do młyna górnego. Młyn ten znajduje się na granicy ziemi głubczyckiej i prudnickiej. Mimo, iż konstrukcja mostu była wielokrotnie taranowana podczas powodzi przed duże konary drzew, to do tej pory stoi niewzruszona i nadal służy mieszkańcom, głównie właścicielom pobliskiego gospodarstwa.

Obraz: mostdomlyna.jpg

Drewniany most do młyna

Stary tunel kolejowy

Obraz: most_kamienny.jpg

Zasypany tunel w nasypie linii kolejowej

Do 1905 roku w pobliżu dawnego kamiennego mostu kolejowego nad rzeką Osobłogą znajdował się niewielki tunel umieszczony w nasypie kolejowym linii głubczyckiej. Został zniszczony w czasie powodzi z 1903 roku i zasypany dwa lata później. Wcześniej przez tunel biegła dróżka polna łącząca zabudowania Młyna górnego z szosą. Po zasypaniu konstrukcji drogę przeprowadzono okrężnie pod nowym Wielkim mostem kolejowym.

Wiadukt za stacją

Powstał przypuszczalnie w 1876 roku, kiedy ukończono budowę kolei w Racławicach Śląskich. Biegła po nim szosa do Prudnika. Konstrukcja została częściowo zniszczona w czasie III powstania śląskiego lub w wyniku bombardowania w marcu 1945 roku. Potem na górze ułożono nowe betonowe przęsło.

Obraz: starywiadukt.jpg

Stary wiadukt na dzień przed rozbiórką

W 2011 roku ekspertyza wykazała konieczność budowy nowego wiaduktu. W marcu 2012 roku rozpoczęły się prace przy rozbiórce starej konstrukcji. Nowy wiadukt był gotowy do użytku w listopadzie 2012 roku.

Obraz: nowywiadukt.jpg

Nowy wiadukt tuż po zakończeniu budowy

Obraz: nowywiadukt2.jpg

Nowy wiadukt widziany od dworca kolejowego

Obraz: nowymostzastacja.jpg

Nowy wiadukt z lotu ptaka

Tunel echo

Nazwa lokalna, nadana przez miejscową społeczność. Nazwa wywodzi się z echa jakie można usłyszeć wydając wewnątrz tunelu różne dźwięki. Obiekt usytuowany jest na ulicy Ogrodowej, pod nasypem Kolei głubczyckiej, niedaleko kolejowej przepompowni wodnej.

Powstał w latach 1874-1874, w czasie budowy torów na linii kolejowej Głubczyce-Racławice Śląskie. Zbudowany z charakterystycznych bloków kamiennych.

Obraz: echo.jpg

Tunel Echo

Niskie wiadukty kolejowe

Dwa stalowe wiadukty kolejowe znajdujące się na ulicy Dworcowej. Nazwa wywodzi się z niskiego położenia przęseł względem szosy. Z ledwością pod wiaduktami zmieszczą się ciągniki rolnicze. Przejazd autobusów pod wiaduktami jest praktycznie niemożliwy.

Obraz: wiadukglubczyce.jpg

Niski wiadukt kolei głubczyckiej z dobrze widocznym miejscem na drugie przęsło

Wiadukty mają różną konstrukcję. Południowy, zbudowany na linii kolejowej Głubczyce-Racławice Śląskie, ma starsze przęsło (prawdopodobnie nigdy niewymieniane). Wbudowany tak, by w przyszłości rozbudować kolej do Głubczyc o dodatkowy tor (tego projektu nigdy nie zrealizowano). Obecnie w fatalnym stanie technicznym. Przęsło podtrzymywane jest przez drewniane belki wzmacniające kamienne mury. Zły stan techniczny tego wiaduktu blokuje wjazd lokomotywy na most kolejowy nad rzeką Osobłogą.

Druga, północna konstrukcja, składa się z dwóch przęseł. Po tym wiadukcie regularnie kursują pociągi. To nowe przęsła, a wiadukt przeszedł w ostatnim czasie remont.

Obraz: wiaduktpolnocny.jpg

Północny niski wiadukt

Obraz: dwawiaduktykolejowe.jpg

Dwa wiadukty kolejowe

Wiadukt kolejowy przy Żydziej górze

Obraz: przyzydziejgorze.jpg

Wiadukt leżący na granicy Racławic i Dzierżysławic. Przebiega pod nim droga powiatowa łącząca Racławice z Mochowem. Obiekt ma konstrukcję betonową. Wybudowany w sąsiedztwie tak zwanej Żydziej góry.

Wiadukt na drodze do Wierzchu

Wiadukt kolejowy, pod którym przebiega droga do wsi Wierzch. Obiekt został kilka lat temu wyremontowany. Posiada także nowe balustrady.

Obraz: wiaduktwierzch.jpg

Wiadukt na drodze do Wierzchu

Wiadukt przy Zielonej górce

Wiadukt kolejowy o identycznej konstrukcji jak wiadukt na drodze do wsi Wierzch, usytuowany przy niewielkim wzniesieniu nazywanym popularnie Zieloną górką. Biegnie pod nim droga prowadząca na północne pola. Niedaleko znajduje się racławicki cmentarz. Obiekt w średnim stanie technicznym ze zniszczonymi balustradami.

Obraz: mostzielonagorka.jpg

Wiadukt kolejowy przy Zielonej górce

Chudy wiadukt

Mały wiadukt na Kolei Podsudeckiej, zbudowany mniej więcej 1km za stacją kolejową Racławice Śląskie jadąc w stronę Prudnika. Doskonale widoczny z pobliskiej szosy. W pobliżu przechodzi droga polna rozdzielająca Środkowe i Górne Pole.

Obraz: wiaduktkoloslupa.jpg

Chudy wiadukt

Czym różni się most od wiaduktu?

Warto wiedzieć, czym różni się most od wiaduktu. Obiekt przechodzący nad rzeką jest mostem. Obiekt przechodzący nad drogą, torami, wykopem, itp. jest wiaduktem.

Stanisław Stadnicki
Autor tekstu

Stanisław Stadnicki

Jestem Redaktorem naczelnym i założycielem serwisu Raclawice.NET. Autorem ponad 4 tys. artykułów na tej stronie. Możesz skontaktować się ze mną pisząc na adres: lub odwiedzając moją stronę domową stadnicki.pl.

Miniaturka
Poprzednia atrakcja
Czeska tama

Powrót do listy

Raclawice.NET

Raclawice.NET