Racławice Śląskie w Internecie

Czeska tama

Czeska Tama to obiekt inżynieryjny wybudowany przy samej granicy z Republiką Czeską, na rzece Osobłodze przy zabudowaniach górnego młyna. Budowa tamy umożliwiła sterowane biegiem rzeki młynówki, która doprowadzała wodę do zabudowań młyńskich i napędzała koło młyńskie.

Tama czeska znajduje się przy samej granicy z Republiką Czeską i pewnie stąd wzięła się jej nazwa. Dziś pozostały po niej jedynie betonowe fragmenty bocznych ścian. Brakuje podnoszonych zapór odpowiedzialnych za piętrzenie wody i kierowanie jej bądź do koryta rzeki Osobłogi, bądź do koryta młynówki.

Przed wojną tama należała do właściciela pobliskiego młyna nazywanego lokalnie "Buschmühle". Był to najładniejszy i najbardziej okazały racławicki młyn, a zarazem jeden z najładniejszych okolicznych budynków gospodarskich.

Obraz: czeska_tama.jpg

Czeska tama

Działanie owej tamy było bardzo proste. Od tamy rzeka dzieliła się na dwie części. Część północna, to normalne koryto Osobłogi tworzące charakterystyczne zakole. Część południowa, to sztucznie utworzona młynówka przepływające obok młyna, przy kole młyńskim.

Nie wiadomo, co stało się z zaporami tamy. Po pożarze jaki miał miejsce kilkadziesiąt lat temu zniszczyły się także fragmenty pobliskiego młyna. Tym samym bezpowrotnie utracono świadectwo nawiązujące do gospodarki młyńskiej z początku XX wieku.

Autor: Stanisław Stadnicki.

Polecamy inne cekawe zabytki i miejsca Racławic Śląskich:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2018
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu Raclawice.Net jest zabronione.
Serwis Raclawice.NET jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki