Racławice Śląskie w Internecie

Wodociąg kolejowy

Nasza miejscowość może poszczycić się unikalnym systemem wodociągowym doprowadzającym wodę z rzeki Osobłogi na teren dworca kolejowego. Inne węzły kolejowe położone są w pobliżu cieków wodnych. Dworzec w Racławicach oddalony jest od rzeki o około kilometr.

Od rzeki Osobłogi w kierunku północnym, ku zabudowaniom dworca kolejowego, cięgnie się podziemny system rur. Został on zbudowany w 1905 roku. Racławicki węzeł miał duże znaczenie strategiczne. Niosło to za sobą konieczność budowy dużej stacji wodnej doprowadzającej wodę na potrzeby stacji kolejowej i nawadniania tendrów parowozów. Taki system konieczny był do odprawiania nie tylko pociągów pasażerskich, ale również składów przewożących żołnierzy.

Obraz: zuraw_wodny.jpg

Zachodni żuraw kolejowy

Obraz: wieza_wodna.jpg

Wieża ciśnień

Przy rzece Osobłodze wzniesiono siedem studni odpowiedzialnych za czerpanie wody. Bliżej miejscowości wybudowano pompownię z maszyną parową. Od studni do pompowni woda docierała dzięki wykorzystaniu rur wciśniętych w nasyp linii kolejowej biegnącej w kierunku Głubczyc.

Od pompowni wodę dostarczano na teren dworca rurami zakopanymi w ziemi (na głębokości co najmniej 0,5 metra, co praktycznie uniemożliwiało zamarzanie wody nawet w czasie srogich zim). Na stacji kolejowej wzniesiono wieżę ciśnień. Była ona odpowiedzialna za transport wody do żurawi wodnych skąd ciecz była wlewana do tendrów parowozów. Żurawi wodnych na terenie stacji w Racławicach wzniesiono 5 sztuk. Do dziś przetrwały 2 sztuki.

Autor: Stanisław Stadnicki.

Polecamy inne cekawe zabytki i miejsca Racławic Śląskich:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2018
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu Raclawice.Net jest zabronione.
Serwis Raclawice.NET jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki