Racławice Śląskie w Internecie

Sołtys i władze sołectwa

Sołtys stoi na czele sołectwa i reprezentuje swoich mieszkańców. Ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej. Do jego obowiązków należy pobór podatku rolnego (oraz innych podatków wymaganych prawem). Do najważniejszych zadań sołtysa należy systematyczne zwoływanie zebrań wiejskich (zebrań, w których uczestniczą mieszkańcy). Do najważniejszych zebrań należy to, podczas którego decyduje się o wykorzystaniu funduszu sołeckiego.

Sołtysem Racławic Śląskich jest Ryszard Guzowski wybrany podczas zebrania w dniu 19 stycznia 2015r. Jego kadencja kończy się w 2019 roku.

Członkami Rady Sołeckiej są: Piotr Ilnicki, Andrzej Wilisowski, Edward Dziepak, Bogusława Poremba, Tadeusz Wrona, Tomasz Ćwięczek.

Wcześniej rolę sołtysa pełnił Wiesław Wesołowski (1 kadencja), Tadeusz Wrona (8 lat, 2 kadencje) oraz Maria Stadnicka (12 lat, 3 kadencje).

Radnymi Racławic Śląskich (reprezentantami w radzie głogóweckiej) są: Stanisław Stadnicki oraz Bogusława Poremba. Miejscowość ma swojego przedstawiciela w Radzie Powiatu - jest nim Tadeusz Wrona.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2018
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu Raclawice.Net jest zabronione.
Serwis Raclawice.NET jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki