Racławice Śląskie w Internecie

Regulamin usługi abonamentu

Abonament, to płatny dostęp do ukrytych materiałów strony Raclawice. Net. Ukrytymi materiałami mogą być artykuły, zdjęcia, materiały video, pliki do pobrania itp.

Informacje ogólne

 1. Wykupienie abonamentu jest dobrowolne.
 2. Wykupienie abonamentu gwarantuje dostęp do wszystkich bez wyjątku ukrytych materiałów w czasie trwania/ważności tego abonamentu.
 3. Istnieją dwie metody wykupienia abonamentu:
  1. Abonament SMS, wykupowany poprzez wysłanie SMS z telefonu zarejestrowanego w jednej z polskich sieci komórkowych
  2. Abonament przelew na czas 180 lub 365 dni, wykupowany poprzez wykonanie przelewu na konto bankowe lub opłacenie abonamentu przekazem pocztowym na wskazane konto bankowe.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania metod wykupienia abonamentów, różnice pomiędzy abonamentami i wiele ciekawych informacji opisuje dodatkowy dokument „informacje o abonamencie”.
 5. Wszystkie kwoty opisujące koszty abonamentowe, podawane na stronie, są kwotami brutto. Nie ma żadnych dodatkowych opłat. Wyjątek stanowi prowizja pobierana przez banki lub firmy pocztowe za wykonanie przelewu/przekazu. Kwoty te zależą od polityki cenowej banku lub firmy pocztowej i są niezależne od kwoty abonamentu.
 6. Wykupując abonament SMS czytelnik wyraża zgodę na to, aby redakcja zapisała w bazie danych jego numer telefonu. Przyda się w przypadku reklamacji i kontaktu z czytelnikiem. Nie dzwonimy do klientów z reklamami oraz informacjami marketingowymi, ani nie przekazujemy numerów telefonów osobom trzecim i innym firmom.
 7. Wykupując abonament opłacany przelewem czytelnik wyraża zgodę na to, aby redakcja przetwarzała jego dane osobowe, co jest niezbędne do realizacji usługi, wystawienia dokumentów księgowych oraz realizacji umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych czytelnik znajdzie w dokumencie: Polityka prywatności.

Gwarancje

 1. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby materiały ukryte, udostępniane czytelnikom z aktywnym abonamentem, były fachowe i niosły ze sobą wysoką wartość merytoryczną, a oprogramowanie do obsługi abonamentu spełniała najnowsze standardy technologiczne.
 2. Przed wykupieniem abonamentu czytelnik ma możliwość sprawdzenia z ilu znaków i jak długiej treści składa się wybrany zablokowany materiał (pojedynczy artykuł) oraz ile zdjęć zawiera zablokowana/ukryta galeria fotografii. Informacje te mogą pomóc mu w podjęciu decyzji o zakupie abonamentu.
 3. System SMS działa 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta. Kod SMS gwarantujący odblokowanie abonamentu powinien dotrzeć do czytelnika po około 30 sekundach licząc od chwili zgłoszenia abonamentowego.
 4. Redakcja nie odpowiada za straty poniesione przez czytelnika, jeśli ten błędnie wyśle SMS zgłoszeniowy (pod zły numer i o złej treści). Błędne wysłanie SMSu zgłoszeniowego oznacza pomyłkę czytelnika w numerze lub treści względem komunikatu podawanego przez system.
 5. Redakcja nie odpowiada za straty poniesione przez czytelnika, jeśli ten błędnie wykona przelew bankowy lub przekaz pocztowy (na inne konto niż te wskazane w opisie usługi).
 6. Rejestrowane są numery telefonów wykupujące abonament SMS. Jeśli dojdzie do sytuacji, że czytelnik, który prawidłowo wysłał zgłoszenie i nie otrzyma kodu odblokowującego, to istnieje możliwość przesłania tego kodu na wskazany przez czytelnika adres e-mail. Nie ma możliwości, aby poprawnie wykonane zamówienie telefoniczne kodu nie zostało odnotowane przez system wysyłający kody. Jeśli kod nie dotrze do czytelnika, odzyskamy ten kod. Zaznaczamy, że takie sytuacje w praktycznie nie powinny się zdarzyć, a system jest sprawdzony jednakże mogą na to mieć wpływ czynniki atmosferyczne.
 7. W sprawach problemowych czytelnik powinien kontaktować się za pomocą poczty email pod adresem: .

Zasada działania

 1. W przypadku abonamentu SMS:
  1. Czytelnik zamawia usługę, zawiera umowę abonamentową poprzez wysłanie pod wskazany na stronie numer telefonu wiadomości SMS o wskazanej treści. Numer i treść zależą od tego, na jak długo czytelnik wykupuje abonament i podane są na stronach ze standardowo zablokowanymi materiałami.
  2. System operatora, z którym współpracuje redakcja serwisu Raclawice.Net odbiera zgłoszenie, weryfikuje je i odsyła kod, który należy wpisać w formularzu na stronie internetowej Raclawice.Net. Formularz ten znajduje się na każdej zablokowanej stronie.
  3. Dodatkowo na stronie http://raclawice.net/raclawice_slaskie-odblokuj.html można sprawdzić abonament wpisując otrzymany kod.
  4. Nasz system weryfikuje wpisany kod i jeśli ten jest poprawny zapisuje plik cookie na komputerze czytelnika, który odblokowuje abonament na ustalony czas (w zależności od tego jaki abonament SMS wybrano).
  5. Abonament SMS traci ważność po upływie wyznaczonego czasu lub jeśli czytelnik usunie z przeglądarki pliki cookie!
 2. W przypadku abonamentu przelew na 180 lub 365 dni
  1. Wymagane jest zarejestrowane konto w serwisie Raclawice.Net
  2. Czytelnik wykonuje przelew lub przekazuje pieniążki przekazem pocztowym na konto:

   Nr konta: mBank
   54 1140 2004 0000 3902 7407 6912

   WebInspiracje Agencja Interaktywna
   48-250 Racławice Śląskie
   ul. Zwycięstwa 85
   Tytuł przelewu: Twój adres e-mail + Raclawice.Net
  3. Należy przelać 15zł jeśli czytelnik wkupuje abonament na 180 dni lub 25zł jeśli czytelnik wykupuje abonament na 365 dni.
  4. Czas trwania abonamentu liczony jest od daty zaksięgowania opłaty abonamentowej na koncie bankowym.
  5. Jeśli czytelnik pomyli się w przelewanej kwocie, to czas abonamentu zostanie wyliczony dla niego według zasady proporcyjnej: 15zł = 180 dni, przelana kwota = x dni, z zaokrągleniem do dnia w górę jeśli otrzymany wynik nie będzie liczbą całkowitą. Np. jeśli czytelnik przeleje 20zł, to czas jego abonamentu zostanie wyliczony w ten sposób (proporcja): (20 * 180) / 15, co daje: 240 dni.
  6. Redakcja codziennie sprawdza księgowanie przelewów. Widząc nowy przelew natychmiast odblokowuje abonament dla konta o konkretnym adresie e-mail oraz na ten adres wysyła powiadomienie.
  7. Czytelnik loguje się do konta i widzi informację o aktywnym abonamencie. W czasie jego sesji zalogowania się, wszystkie materiały są odblokowane i tak do ostatniego dnia trwania abonamentu.

Podstawowe różnice pomiędzy abonamentami

 1. Abonament SMS można wykupić tylko w Polsce z polskiego telefonu komórkowego. Działa na jednym komputerze i na jednej przeglądarce. Jego zaletą jest fakt, że dostępny jest natychmiast po wysłaniu SMS i aktywacji kodu.
 2. Abonament przelew daje dostęp do długi czas i jest tani. Można korzystać z niego na dowolnych komputerach w dowolnym miejscu.

Postanowienia końcowe

 1. Nie ma żadnego obowiązku, aby klient po zakończeniu czasu trwania abonamentu, wykupił kolejny abonament. Wraz z końcem abonamentu kończy się umowa zawarta pomiędzy stronami: czytelnik-redakcja.
 2. Oprogramowanie do obsługi płatności dostarcza: HotPay

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2018
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu Raclawice.Net jest zabronione.
Serwis Raclawice.NET jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

 • WebInspiracje
 • Stanisław Stadnicki